روش ارسال محصولات

کلیه محصولات در روز های یکشنبه و چهارشبه به دست شما خواهد رسید.

کلیه ماهی های خوراکی به دو صورت پاک نکرده و پاک شده طبق درخواست شما تحویل داده خواهد شد.